Je nieuwe huis energiezuinig? Zo krijg je ruim 10% extra hypotheek!

Voor nieuwbouwhuizen hebben we in Nederland heel strenge regels. Die moeten steeds energiezuiniger worden. Het liefst zelfs helemaal energieneutraal. Voor bestaande huizen gelden die regels niet, terwijl er wel een wereld te winnen valt. Om woningkopers aan te sporen hun nieuwe huis te verduurzamen, krijg je te maken met soepeler hypotheekregels.

Verder dan 106 procent

Dat je meer mag lenen is vaak wel bekend. Je mag tot 106 procent van de woningwaarde lenen, mits je die 5 procent in energiebesparende maatregelen steekt. Dat zou betekenen dat je maximale hypotheek voor een huis van € 200.000 inclusief verbouwing € 212.000 bedraagt. Dat is echter te beperkt. Heb je echt grote plannen om je nieuwe huis energiezuinig of zelfs -neutraal te maken, dan kun je veel verder gaan.

Woningwaarde voor verbouwing € 200.000
Kosten voor energiebesparende verbouwing € 20.000
Woningwaarde na verbouwing € 208.000

Zonder de energiebesparende verbouwing kun je in 2017 maximaal € 202.000 lenen (101%). Met de energiebesparende verbouwing leen je in dit voorbeeld echter € 220.480. Dat is ruim 110 procent van de woningwaarde! Voor deze hypotheek mag je rekenen met de woningwaarde ná de verbouwing. Dus 106% van € 208.000 = € 220.480.

Inkomenseisen ook opgerekt

Als je 20.000 euro extra wil lenen voor energiebesparende voorzieningen (EBV), dan moet het natuurlijk wel kunnen. Je maximale hypotheek is niet alleen afhankelijk van de waarde van het huis, maar ook van je inkomen. Omdat een energiezuiniger huis ook je energierekening omlaag brengt, wordt maximaal 9.000 euro van je energiebesparende verbouwing buiten beschouwing gelaten.

Zou je op basis van je inkomen maximaal 212.000 euro mogen lenen, dan kun je dankzij de versoepeling van de inkomenseisen nog steeds de energiebesparende verbouwing uitvoeren. (Wegwijs)