Operatie erfpacht loopt uit op een mislukking

Het nieuwe erfpachtstelsel is in chaos uitgemond. De afhandeling duurt te lang, huizenbezitters verkeren in onzekerheid en onduidelijk is of ze belasting moeten betalen.

De stand tot op heden:

Ruim 14.000 Amsterdamse erfpachters hebben informatie aangevraagd over het nieuwe systeem. 

De gemeente heeft zo’n 1700 aanbiedingen verstuurd voor een overstap.
Daarvan zijn er nu 750 geaccepteerd. 
Dit heeft tot dusverre geleid tot vijf aktes die zijn gepasseerd bij de notaris.