Amsterdam wil verhuurverbod op nieuwbouwkoopwoningen

De gemeente Amsterdam wil een verhuurverbod instellen voor nieuwgebouwde koopwoningen. Op deze manier moet voorkomen worden dat nieuwe koopwoningen worden opgekocht door beleggers die de woningen daarna voor veel geld verhuren.

De koper mag de nieuwbouwwoning wel doorverkopen. Het verhuurverbod kan door de gemeente worden opgenomen in de erfpachtvoorwaarden, waardoor het verbod ook voor alle volgende kopers geldt.

Het verhuurverbod moet voorkomen dat wonen in Amsterdam voor bepaalde groepen onbetaalbaar wordt. Wethouder Laurens Ivens van Bouw: ”Nieuwbouwkoopwoningen worden steeds vaker opgekocht door beleggers, met als doel deze te verhuren tegen vaak enorme huurprijzen. Deze beleggers kunnen prijzen betalen waar Amsterdammers, die er zelf willen wonen, niet tegenop kunnen bieden. Zo wordt Amsterdam in snel tempo onbetaalbaar, met hoge huur- en koopprijzen.”

Momenteel wordt nog onderzocht of er een uitzondering kan worden gemaakt voor bijvoorbeeld familieleden. Daarnaast wordt ook gekeken naar eventuele risico’s en wordt onderzocht hoe de maatregel kan worden gehandhaafd.

Eind 2019 zal de gemeente met concrete voorstellen over het verhuurverbod komen en neemt de gemeenteraad hierover een besluit.